Pojištění nemovitostí a domácností


Problémy z pojišťovnou při odškodnění za povodně a záplavy

Pojištovna nechce plnit za následek záplav z června roku 2013.

Autor dotazu: Müller Jan

Dobrý den, pro posouzení postupu pojišťovny a vyhodnocení, zda máte nárok na pojistné plnění budeme potřebovat doložit pojistku, pojistné podmínky, kompletní komunikaci s pojišťovnou, záznam o hlášení pojistné události a následně také vyčíslení vzniklé škody, resp. vyčíslení nákladů vynaložených na odstranění škod. Tyto podklady zhodníme a…

Přečtěte si celou odpověď našich právníků

Poradna poškozeného

Pojišťovna odmítá plnit za požár rodinného domu

Dobrý den, měla jsem pojištěný dům, kde jsem se nezdržovala pravidelně. Došlo k tomu, že dům vykradli zloději a ještě k tomu došlo k záplavě a tudíž poškození vybavení nemovitosti. Pojistnou událost jsem nahlásil ihned po mém návratu, což však bylo asi tři měsíce po pojistné události. Pojišťovna mi docela dost krátila plnění s námitkou, že jsem škodu nenahlásil do 15 dnů od jejího vzniku, což je povinnost podle pojistných podmínek. Mohu se proti postupu pojišťovny nějak bránit?

Autor dotazu: Jarmila D.

Vážená paní Jarmilo, pojištěný má obvykle povinnost hlásit pojistnou událost v nějaké lhůtě (často právě 15 dní) od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděl, nikoliv nutně od okamžiku reálného vzniku škody. Doporučujeme vám, abyste se proti rozhodnutí pojišťovny odvolala právě s poukazem na tuto skutečnost. Nejlepší bude, když doložíte, že jste…

Přečtěte si celou odpověď našich právníků

Poradna poškozeného

Krácení pojistného plnění z důvodu podpojištění

Před půl rokem nám vyhořel byt a nyní máme problémy s pojišťovnou při plnění za vzniklou škodu. Reálně jsme přišli o všechno. Na pojistce jsme měli pojistnou částku na domácnost 300.000,-. Při likvidaci pojistné události však pojišťovna ohodnotila naše věci na 450.000,-, současně určila zůstatkovou hodnotu vybavení na 128.000,-. Podle názoru pojišťovny byla domácnost podpojištěná, a proto krátila pojistné plnění o více než 30% a ještě odečetla zůstatkovou hodnotu nepoužitelných věcí. Reálně jsme přišli o věci za 450.000,-, ale od pojišťovny jsme dostali pouze 102.000,-. Máme možnost se nějak bránit?

Autor dotazu: Gabriel N.

Obecně se pojišťovny snaží krátit plnění více než je nutné. Přestože vše napovídá tomu, že k určitému podpojištění ve vašem případě došlo, máte dvě možnosti řešení. Jedna je rozporovat určení výše krácení plnění a druhá možnost uplatňovat náhradu škody přímo proti zástupci pojišťovny, který vám produkt sjednal. Je velká pravděpodobnost, že…

Přečtěte si celou odpověď našich právníků

Poradna poškozeného

Pojištění nemovitosti, kde má pojištěný trvalý pobyt, ale k bydlení ji využívá jen příležitostně

Mám někoik let pojištění domácnosti v bytě, kde mám trvalý pobyt. Asi před dvěmi lety jsem se však odstěhoval na venkov a v bytě se zdržuji pouze výjimečně, většinou jen na Velikonoce a Vánoce. Byt mi vykradli a já jsem se o tom dozvěděl od sousedů. Teprve potom jsem škodu nahlásil. Pojišťovna mi plnění docela výrazně zkrátila a odůvodnila to tím, že domácnost není trvale obývaná a proto uplatňuje krácení plnění, údajně by pojištění neobydlené domácnosti stálo více.

Autor dotazu: David F.

Dobrý den, ve vašem případě bude mít pojišťovna částečně pravdu, pokud je nemovitost skutečně dlouhodobě neobývaná. V každém případě doporučujeme prověřit, zda výše krácení byla oprávněná.

Poradna poškozeného

Požár nemovitosti a krácení pojistného plnění

Dobrý den, shořel nám dům, který jsme měli řádně pojištěný. Pojišťovna nám plnění zkrátila o 50%, protože při šetření případu zjistili, že ke škodě došlo v důsledku manipulace s horkovzduškou pistolí při rozmrazování zamrzlého potrubí. Máme nějakou možnost rozhodnutí pojišťovny změnit?

Autor dotazu: Petr B.

Pokud k požáru a následné škodě došlo v důsledku zanedbání nějaké povinnosti při manipulaci s horkovzdušnou pistolí, pojišťovna bude mít nárok pojistné plnění krátit. Otázkou zůstává, v jaké výši. Posouzení míry oprávněnosti krácení je složitá otázka, kterou nejsme schopni řešit v rámci naší poradny. Doporučujeme kontaktovat naše…

Přečtěte si celou odpověď našich právníků

Poradna poškozeného

Předchozí 1 2 Další

Napište nám

Ozveme se Vám do 24hodNavštivte oblast svého zájmu


e-pracovniuraz.cz e-dopravninehoda.cz e-nahradaskody.cz e-odskodneni.cz

Kontakt

European Compensation Services s.r.o.

Praha 1, Revoluční 1082/8, PSČ 110 00

Email: info@eucs.cz
Volejte zdarma: 800 611 711

Napište nám
Naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti. Pokračováním souhlasíte s nastavením cookies.
Toto nastavení budete moci kdykoliv změnit. Souhlasím