+ 420 800 611 711 (po - pá, 8-18)
Volejte zdarma, pondělí - pátek, 8:00 - 18:00
Chci poradit
Všechny novinky

Co je regresní nárok pojišťovny? 5 nejčastějších otázek a odpovědí

Mgr. Lenka Šimková, JUDr. Jakub Tázler, 8. prosince 2020

Dopravní nehody Zranění při dopravní nehodě Trvalé následky

Každý vlastník motorového vozidla v České republice je povinen uzavřít takzvané povinné ručení. Jedná se o zákonem nařízené pojištění, které se vztahuje k odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. V případě dopravní nehody plní vzniklé nároky za pojištěného pojišťovna. V některých případech může však uplatnit regresní právo na náhradu újmy. Co to znamená?

1. Regresní nárok pojistitele: Jaký je základní princip?

Regresní právo pojistitele lze stručně definovat jako právo na úhradu částky vyplacené poškozenému. Regresní právo se uplatňuje vůči pojištěnému nebo provozovateli, za kterého pojišťovna plnila vzniklé nároky. S „regresy“ se můžeme setkat například i v oblasti zdravotního či majetkového pojištění, nejčastěji se ale v praxi uplatňují v souvislosti s výše uvedeným povinným ručením.

2. Od čeho se odvíjí regresní nárok pojišťovny při dopravní nehodě?

Regresní nárok pojišťovny vychází ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, konkrétně je mu věnován § 10. Z jeho úvodní formulace „Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný…“ vyplývá, že důkazní břemeno je v daném případě vždy na straně pojišťovny. Je nutné říct, že ne vždy se pojišťovny snaží regresní nárok uplatnit oprávněně.

3. Kdy bude regresní právo nejčastěji využito?

Zmíněný paragraf dále vyjmenovává situace, kdy může pojišťovna regresní právo využít. Jedná se zejména o úmyslné způsobení újmy, ztížení nebo znemožnění řádného šetření nehody, způsobení újmy provozem vozidla, které pojištěný použil neoprávněně, odmítnutí zkoušky na přítomnost alkoholu bez zřetele hodného důvodu, řízení vozidla bez příslušného oprávnění nebo v době zákazu této činnosti, řízení pod vlivem alkoholu a další případy.

TIP: Přečtěte si článek o tom, že jedno pivo za volantem může stát i miliony korun.

Dále se zde uvádí, že pojistitel má právo na náhradu, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena.

V takovém případě je třeba dokázat, že toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.

Příklad z praxe: Získali jsme pro klienty 3 000 000 Kč navzdory alkoholu v krvi oběti

Náš výčet není zcela úplný a zájemcům o problematiku určitě doporučíme příslušný zákon k prostudování.

4. Jakou bude mít regresní náhrada výši?

Regresní náhrada může být vyžadována pouze do výše částky, která byla vyplacena poškozenému. Není možné ji jakýmkoli způsobem navyšovat.

5. Je stanovena nějaká lhůta promlčení regresního nároku pojišťovny?

Regresní nárok pojišťovny vůči pojištěnému je originárním (samostatným) nárokem pojistitele vyplývajícím ze zvláštní právní úpravy a pojistné smlouvy a promlčuje se v obecné tříleté lhůtě stanovené v občanském zákoníku.

Další novinky

13. dubna 2021 Dopravní nehody

Odškodnění po dopravní nehodě: Na co mám nárok a jak postupovat?

Dopravní nehoda může být nejen nepříjemnou událostí, která nám zkomplikuje několik dní nebo týdnů,…

Pokračovat v čtení
23. března 2021 Dopravní nehody

Nadstandardní ošetřovné pro pana Josefa. Odškodnění cyklisty bez helmy však nemusí být stoprocentní

Cyklisté patří mezi běžné účastníky silničního provozu a dopravní nehody se bohužel nevyhýbají ani…

Pokračovat v čtení
15. března 2021 Dopravní nehody

AKTUALITA: Hodnota bodu bolestného 2021

Aktuální hodnota bodu za bolestné pro rok 2021 byla stanovena na 356,11 Kč. Pojďme si krátce…

Pokračovat v čtení
Více novinek

Kontakt

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

poradna@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

European Compensation Services s.r.o.
Jeseniova 245/1, 130 00 Praha
IČO 24293326, DIČ CZ24293326

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 193744

EUCS Osobní likvidátor s.r.o.
Jeseniova 245/1, 130 00 Praha
IČO 07471645, DIČ CZ07471645

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 301580

EUCS Analytics s.r.o.
Jeseniova 245/1, 130 00 Praha
IČO 07968442, DIČ CZ07968442

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 310708