800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit
Všechny novinky

Co je regresní nárok pojišťovny? 5 nejčastějších otázek a odpovědí

Mgr. Lenka Šimková, JUDr. Jakub Tázler, 8. prosince 2020

Dopravní nehody

Každý vlastník motorového vozidla v České republice je povinen uzavřít takzvané povinné ručení. Jedná se o zákonem nařízené pojištění, které se vztahuje k odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. V případě dopravní nehody plní vzniklé nároky za pojištěného pojišťovna. V některých případech může však uplatnit regresní právo na náhradu újmy. Co to znamená?

1. Regresní nárok pojistitele: Jaký je základní princip?

Regresní právo pojistitele lze stručně definovat jako právo na úhradu částky vyplacené poškozenému. Regresní právo se uplatňuje vůči pojištěnému nebo provozovateli, za kterého pojišťovna plnila vzniklé nároky. S „regresy“ se můžeme setkat například i v oblasti zdravotního či majetkového pojištění, nejčastěji se ale v praxi uplatňují v souvislosti s výše uvedeným povinným ručením.

2. Od čeho se odvíjí regresní nárok pojišťovny při dopravní nehodě?

Regresní nárok pojišťovny vychází ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, konkrétně je mu věnován § 10. Z jeho úvodní formulace „Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný…“ vyplývá, že důkazní břemeno je v daném případě vždy na straně pojišťovny. Je nutné říct, že ne vždy se pojišťovny snaží regresní nárok uplatnit oprávněně.

3. Kdy bude regresní právo nejčastěji využito?

Zmíněný paragraf dále vyjmenovává situace, kdy může pojišťovna regresní právo využít. Jedná se zejména o úmyslné způsobení újmy, ztížení nebo znemožnění řádného šetření nehody, způsobení újmy provozem vozidla, které pojištěný použil neoprávněně, odmítnutí zkoušky na přítomnost alkoholu bez zřetele hodného důvodu, řízení vozidla bez příslušného oprávnění nebo v době zákazu této činnosti, řízení pod vlivem alkoholu a další případy.

TIP: Přečtěte si článek o tom, že jedno pivo za volantem může stát i miliony korun.

Dále se zde uvádí, že pojistitel má právo na náhradu, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena.

V takovém případě je třeba dokázat, že toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.

Příklad z praxe: Získali jsme pro klienty 3 000 000 Kč navzdory alkoholu v krvi oběti

Náš výčet není zcela úplný a zájemcům o problematiku určitě doporučíme příslušný zákon k prostudování.

4. Jakou bude mít regresní náhrada výši?

Regresní náhrada může být vyžadována pouze do výše částky, která byla vyplacena poškozenému. Není možné ji jakýmkoli způsobem navyšovat.

5. Je stanovena nějaká lhůta promlčení regresního nároku pojišťovny?

Regresní nárok pojišťovny vůči pojištěnému je originárním (samostatným) nárokem pojistitele vyplývajícím ze zvláštní právní úpravy a pojistné smlouvy a promlčuje se v obecné tříleté lhůtě stanovené v občanském zákoníku.

Potřebujete poradit v souvislosti s dopravní nehodou? Neváhejte se na nás obrátit, položení dotazu je zcela zdarma

Další novinky

27. března 2024 Dopravní nehody

Pro zraněného Jaroslava, jehož strýc způsobil dopravní nehodu, jsme získali odškodnění ve výši 1 082 327 Kč

Jako účastník nezaviněné dopravní nehody máte nárok na náhradu škody, kterou jste v jejím důsledku…

Pokračovat v čtení
27. února 2024 Dopravní nehody

Pro pana Zdeňka, který utrpěl vážné psychické následky po dopravní nehodě, jsme získali 276 616 Kč

Dopravní nehody mohou zanechat vážné následky na psychickém zdraví všech účastníků, včetně svědků.…

Pokračovat v čtení
30. ledna 2024 Dopravní nehody

Pro zraněnou cyklistku jsme nad rámec původního zastoupení získali dalších 532 802 Kč

V poslední době se zvyšuje popularita alternativních dopravních prostředků, což klade nové nároky…

Pokračovat v čtení
Více novinek

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty
Přiložte jen 1 soubor. Další můžete doložit později.

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.