Smrtelný pracovní úraz

Při smrtelném pracovnímu úrazu má pozůstalá rodina nárok na jednorázové odškodnění, na výživu pozůstalých a úhradu nákladů spojených s pohřbem. Jednorázové odškodnění náleží pozůstalému manželovi nebo partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to ve výši nejméně 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění ve stejné výši náleží také rodičům zemřelého zaměstnance, pokud s ním žili ve společné domácnosti.

Vedle úhrady přiměřených nákladů na pohřeb je při smrtelných pracovních úrazech náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, maximálně však do konce měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. Náhrada nákladů přísluší pozůstalým ve výši 50 až 80 %, podle toho kolika osobám byl povinen výživu poskytovat. Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. Zároveň se ale nepřihlíží k případnému výdělku pozůstalých.

Chci
poradit
OK
Našim zákazníkům jsme pomohli získat odškodnění v celkové výši
+ 300 000 000 Kč
Naše úspěšnost při vymáhání je
99.22%
Více než
1000
úspěšně vyřešených sporů
s pojišťovnami,
7
neúspěšně řešených,
které naše klienty nestály ani 1 Kč

Jak vám pomůžeme?

Pomůžeme i vám. Napište nám a nalezneme správné řešení.

Vše řešíme diskrétně a s vaším souhlasem.
Vyberte druh události
Dopravní nehody
Pracovní úrazy
Ostatní
Vyberte téma
  Kliknutím můžete zadání změnit
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
Více info o zpracování osobních údajů zde.

Nejčastější dotazy

Vyberte druh události
Dopravní nehody
Pracovní úrazy
Ostatní
Vyberte téma
Načíst další
Co je Poradna poškozeného
a kdo ji provozuje?

Poradna poškozeného zajišťuje profesionální pomoc v těch nejtěžších životních situacích. Je provozována od roku 2012 specializovanou právní společností European Compensation Services s.r.o. = EUCS, která se zaměřuje na pomoc poškozeným, a to díky svému více jak 50 člennému aparátu specializovaných advokátů, soudních znalců, psychologů a lékařů. Za dobu sve existence pomohla spolešnost již více jak 10 000 z vás. Přečtěte si více o společnosti EUCS a o tom, jaké je její poslání.