800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas

společnosti European Compensation Services s.r.o., IČ: 242 93 326, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka C 193744, e-mail info@eucs.cz, tel. 800 611 711 (dále jen „Společnost“),

aby zpracovávala osobní údaje o mé osobě, a to moje jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, jakož i další osobní údaje, které uděluji Společnosti v souvislosti se zájmem o poskytnutí jejích služeb (zejména informace o zdravotním stavu, pracovním poměru a další).

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem sjednání Společností poskytované nebo zprostředkovávané služby, kterou je zejména provozování internetové online poradny a jejíž nedílnou součástí pak zejména posouzení případu a navržení metody řešení právních a jiných problémů, a dále za účelem zasílání informačních, reklamních sdělení a nabídky služeb Společnosti, a to i v podobě personalizovaných sdělení zakládajících se na hodnocení zpracovávaných osobních údajů.

Společnost bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě manuálním způsobem.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen.

Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž budou osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá k naplnění účelu vymezenému výše, zejména spolupracujícím advokátům nebo znalcům. Ostatním osobám (např. bankám, pojišťovnám a jiným institucím) mohou být osobní údaje předány v rámci uvedeného účelu pouze s Vaším vědomím a souhlasem nebo na základě Vašeho zmocnění.

Dále beru na vědomí, že pro uchovávání a správu osobních údajů k dnešnímu dni Společnost využívá zejména tyto konkrétní zpracovatele osobních údajů:

-    společnost Google a její službu Google Suite, zahrnující kalendář, kontakty, google disk a další,

-    společnost Dropbox jakožto cloudové úložiště souborů pro sdílení na dálku,

-    platformu Basecamp pro uchovávání informací o stavu případu a pro externí komunikaci Společnosti,

-    platformu Airtable pro vedení evidence klientů a finančních operací Společnosti.

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

-    právo na přístup k osobním údajům, které o mě Společnost zpracovává,

-    právo na opravu osobních údajů,

-    právo na výmaz osobních údajů,

-    právo na omezení zpracování osobních údajů,

-    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

-    právo na přenositelnost osobních údajů.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

-    právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu Společnosti výše uvedenou,

-    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedených a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.