800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit

Každý vlastník nebo provozovatel motorového vozidla musí mít ze zákona povinně sjednané pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla neboli povinné ručení. Pokud se stanete obětí nezaviněné dopravní nehody, z povinného ručení viníka vám přísluší odškodnění za škodu na majetku a újmu na zdraví. Jaké nároky lze z povinného ručení uplatňovat?

Bolestné

Jedním ze základních nároků je odškodnění za vytrpěnou bolest neboli bolestné. Jde typicky o odškodnění za úrazy a bolest způsobenou bezprostředně po dopravní nehodě nebo za operace absolvované v průběhu léčení. Výše odškodnění se počítá podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Bohužel jde o nezávazný dokument, který umožňuje více možných výkladů. Bez odborného lékaře je zcela nemožné bolestné správně vyčíslit. V této problematice se navíc orientuje v České republice jen zhruba stovka soudních znalců. Někdy se na posudek může čekat i několik měsíců. Seznam znalců lze dohledat například na webu justice.cz.

Pro klienty Poradny poškozeného jsme po předchozí domluvě schopni zajišťovat tyto posudku v řádu dnů až týdnů.

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky)

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění, neboli trvalé následky, se řeší podle stejné Metodiky jako odškodnění za vytrpěnou bolest. A to ve chvíli, kdy lze následky úrazu považovat za ustálené. Při devastačních následcích, jako je amputace nebo ochrnutí, to může být hned po nehodě.

V případě delší rehabilitace je možné tyto nároky řešit i dva nebo tři roky (vyjímečně i více) od nehody. Opět platí, že nejvyšší odškodnění trvalých následků dostanete na základě znaleckého posudku. V praxi nejsou výjimkou rozdíly v plnění v řádech stovek tisíc až milionů korun.

U trvalých následků je rovněž potřeba hlídat promlčecí lhůty. U povinného ručení běží promlčení lhůty jinak, než je tomu u promlčení nároku na pojistné plnění za trvalé následky z úrazové pojistky. U úrazového pojištění je rozhodující den úrazu, u povinného ručení je to den, kdy bylo nárok možné poprvé vyčíslit.

Promlčení nároků je velmi složitá materie, která se v čase mění (aktuálně i ve světle nové judikatury). Doporučuji se vždy o běhu promlčecích lhůt poradit s advokátem.

Nárok na ušlý příjem

Nárok na ušlý příjem vzniká jak během pracovní neschopnosti, tak i po jejím skončení, pokud v důsledku úrazu nemůžete pracovat stejně jako před nehodou, a to do výše 100 % příjmů před nehodou. U zaměstnanců se vychází z průměrné mzdy před nehodou, u podnikatelů z daňového přiznání za předcházející roky.

Pokud jde o úraz nezletilého dítěte, vychází se z jeho předpokládané budoucí mzdy. U složitějších případů je vhodné využít soudního znalce specializovaného na problematiku ušlého příjmu.

Ošetřovné a náklady spojené s léčením

Rekonvalescence je ve většině případů nutnou součástí procesu léčení. Poškozený je po návratu z nemocnice často odkázán na pomoc ve svém okolí. Péče je obvykle zajišťována profesionálními ošetřovateli nebo nejbližší rodinou. Poškozený má nárok na úhradu nákladů na ošetřování a výpomoc v domácnosti.

V praxi se jedná o desítky tisíc korun, ve výjimečných případech to mohou být i stovky tisíc až miliony korun. Poškozený má dále nárok na úhradu všech nákladů na léky a zdravotní pomůcky spojené s léčením, a nárok na úhradu nákladů na cestování spojené s léčením následků úrazu.

Proplácí se buď náklady na hromadnou dopravu nebo náklady na benzín a opotřebení vozidla, kterým k lékařům jezdíte. Totéž platí pro úhradu nákladů na cestování rodinných příslušníků, kteří jedou navštívit zraněného člena rodiny do nemocnice. U všech těchto nároků je nutné prokázat jejich účelnost.

Odškodnění za psychickou újmu neboli duševní útrapy

Jedná se o nárok na odškodnění za duševní utrpení osob blízkých zraněnému nebo zesnulému při dopravní nehodě. Jde například o odškodnění pro dceru, která psychicky trpí v důsledku vážného úrazu svojí matky. Toto odškodnění můžou nárokovat například i manželé vzájemně, kteří utrpí úraz při nehodě společně.

Pojišťovny za prokázanou psychickou újmu vyplácí až stovky tisíc korun pro každého, kdo újmu utrpěl. V případě odškodnění za ztrátu osoby blízké se může jednat až o částky kolem milionu korun pro každého pozůstalého. Pozůstalá rodina může mít v určitých situacích nárok na pozůstalostní rentu.

Důležité je také vědět, že nárok na odškodnění má i spolujezdec v automobilu nebo na motorce. Často se může jednat o situaci, kdy nehodu způsobí životní partner, jehož blízcí sedí na sedadlech spolujezdců nebo jako spolujezdec na motorce.

V těchto případech platí, že nároky z povinného ručení lze uplatnit i tehdy, kdy je v zájmu poškozených zastavit trestní stíhání vůči viníkovi, kterým může být právě rodinný příslušník.

Ostatní nemajetková újma

Ostatní nemajetková újma je nárok na odškodnění za zásahy do osobního života, které poškození a jejich rodiny utrpí v důsledku nehody. Jde například o situaci, kdy nemůžete prožít dlouho plánovanou dovolenou s rodinou nebo nemůžete odjet na svatební cestu. Tento nárok je plněn nad rámec úhrady skutečných nákladů na nerealizovanou dovolenou jako je storno letenky nebo ubytování.

Majetková škoda

V rámci odškodnění majetkové škody vzniká nárok na úhradu zničeného vozidla nebo motocyklu a dalších věcí zničených při nehodě, jako je oblečení, mobilní telefon nebo počítač. Pokud jde o totální škodu na vozidle, mají poškození nárok na úhradu obvyklé ceny vozidla v době před nehodou.

Podle nového občanského zákoníku platí, že pokud náklady na opravu přesáhnou mírně obvyklou cenu vozidla, může poškozený trvat na provedení opravy, ačkoliv jsou náklady vyšší, než je kupní cena srovnatelného nepoškozeného vozidla.

Aktuální judikatura hovoří o rozdílu 10–20 %. Pojišťovny o této možnosti klienty neinformují, protože takový postup je pro pojišťovnu výrazně dražší. Pro klienty však výhodnější. To pokud se nechtějí havarovaného vozidla zbavit, ale chtějí ho opravit a dále používat.

U parciální škody mají klienti nárok na odškodnění za znehodnocení vozidla vzniklé nezaviněnou nehodou. Znehodnocení vzniká nejčastěji u novějších vozidel bez škodní historie. Znehodnocení dělíme na technické a morální. Technické lze spočítat podle technického standardu. To morální už je složitější a bez znaleckého posudku je téměř nezjistitelné. Jde o výpočet snížení tržní ceny vozidla v důsledku poškození při nehodě. Částky se pohybují v řádu od několika tisíc až po desítky tisíc korun.

Jak postupovat při uplatnění škody z povinného ručení u dopravní nehody?

Vymáhání odškodného po pojišťovně viníka může být velmi zdlouhavé a náročné. Pojišťovna, jako soukromý subjekt, jedná ve většině případů ve svém zájmu, a ne v zájmu poškozeného. Proto doporučujeme využít služeb odborníků. Díky spolupráci s celou řadou specialistů vám pomůžeme získat to, na co máte ze zákona právo.

Přečtěte si, proč má zastoupení odborníky smysl.

Další novinky

25. dubna 2024 Dopravní nehody

Odškodnění pro zraněnou motorkářku. Z 220 000 Kč navýšeno na 2 845 751 Kč

Motocykl není jen praktický dopravní prostředek do hustého provozu, ale pro většinu motorkářů také…

Pokračovat v čtení
27. března 2024 Dopravní nehody

Pro zraněného Jaroslava, jehož strýc způsobil dopravní nehodu, jsme získali odškodnění ve výši 1 082 327 Kč

Jako účastník nezaviněné dopravní nehody máte nárok na náhradu škody, kterou jste v jejím důsledku…

Pokračovat v čtení
27. února 2024 Dopravní nehody

Pro pana Zdeňka, který utrpěl vážné psychické následky po dopravní nehodě, jsme získali 276 616 Kč

Dopravní nehody mohou zanechat vážné následky na psychickém zdraví všech účastníků, včetně svědků.…

Pokračovat v čtení
Více novinek

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty
Přiložte jen 1 soubor. Další můžete doložit později.

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.