Odškodnění za smrt při autonehodě

Jak se postupuje při odškodnění pozůstalých

Při dopravní nehodě, kdy dojde k úmrtí spolujezdce nebo řidiče, který nehodu nezavinil, mají pozůstalí příbuzní a některé blízké osoby nárok na odškodnění duševních útrap, pozůstalostní renty a některých dalších nároků. Všechny tyto nároky vznikají ze zákona, konkrétně podle občanského zákoníku. Poškození pozůstalí mohou všechny svoje nároky uplatnit u pojišťovny viníka, případně přímo u viníka v rámci trestního řízení nebo navazujícího občanskoprávního sporu. V některých případech je reálné získat i odškodnění nad rámec plnění z povinného ručení. Konkrétní detaily je však vždy nutné konzultovat.

Pokud není spor o zavinění, je pro poškozené nejlepší řešit nárok na odškodnění přímo s pojišťovnou viníka. Je však důležité mít také informace o průběhu trestního řízení, které uplatnění nároku na odškodnění předchází, nebo někdy probíhá souběžně s ním.

Pokud není jednoznačně potvrzeno zavinění, je důležité se trestního řízení aktivně účastnit. Poškození musí v rámci trestního řízení uplatnit všechny nebo část svých nároků ještě předtím, než bude rozhodnuto o vině za nehodu. Svoje nároky musejí uplatnit u soudu nejpozději při zahájení hlavního líčení, což je první jednání u soudu.

Naši spolupracující advokáti jsou připraveni posoudit individuálně každou situaci, a navrhnout nejlepší procesní řešení, které povede k získání odškodnění a uložení trestu viníkovi. Zjistěte více, jak vám můžeme pomoci.

Náhrada škody pozůstalým

Mezi okruh oprávněných patří nejčastěji nejbližší rodina. Manžel, manželka, děti, rodiče, sourozenci a prarodiče. Ve většině případů lze do okruhu oprávněných zahrnout i strýce, tety, bratrance, sestřenice a nejbližší přátele.

Odškodnění za smrt blízké osoby

Pozůstalí mají v prvé řadě nárok na odškodnění duševních útrap. To jsou velmi individuální nároky, které je nutné správným způsobem vyjádřit a uplatnit. Jedná se o popis újmy způsobené ztrátou blízké osoby. V praxi jde o popis vztahu se zesnulým, informace o detailech jejich soužití, intenzitě citových vazeb, společně tráveném čase, vzájemné materiální nebo citové závislosti, a celá řada dalších podrobností, které ve výsledku vyjadřují nemateriální újmu, která poškozeným vznikla.

Odškodnění duševních útrap se nahrazuje v penězích, i když samozřejmě žádná částka není dost vysoká, aby mohla reálně nahradit ztrátu blízké osoby. Odškodnění za duševní útrapy se pohybuje v řádech vyšších stovek tisíc korun. Výjimečně se částka pohybuje kolem milionu korun pro jednoho poškozeného. Z druhé strany jsou i případy, kdy odškodnění dosahuje pouze desítky tisíc korun. Vše záleží na vyjádření vzniklé újmy. Bohužel nejde o jednoduché situace. Ani právně, a už vůbec ne emočně. Naši specializovaní kolegové pozůstalým pomáhají procesem uplatnění těchto nároků tak, aby získali adekvátní odškodnění a nemuseli se trápit komunikací s viníkem a jeho pojišťovnou. Využijte naše služby i vy.

Pozůstalostní renta při smrtelné autonehodě

Mezi další důležitý nárok na odškodnění při usmrcení patří pozůstalostní renta, kterou v praxi získávají pozůstalé děti a manžel nebo manželka. To platí v situaci, kdy poškození byli na zesnulé osobě částečně nebo plně materiálně závislí. Způsob výpočtu zajišťujeme v Poradně poškozeného ve spolupráci se specialisty na výpočet ušlého příjmu. Mezi zákonné nároky patří rovněž vdovský a sirotčí důchod. Tento nárok se vyřizuje přes českou správu sociálního zabezpečení.

Úhrada nákladů na pohřeb

Mezi zákonné nároky patří rovněž úhradu nákladů na pohřeb a s tím související výdaje. Podrobnější informace vám jsme připraveni sdělit telefonicky, e-mailem nebo osobně při sdělení podrobnějších informací ke konkrétnímu případu. Využijte také náš kontaktní formulář níže na stránce.

Chci
poradit
OK
Našim zákazníkům jsme pomohli získat odškodnění v celkové výši
+ 300 000 000 Kč
Naše úspěšnost při vymáhání je
99.22%
Více než
1000
úspěšně vyřešených sporů
s pojišťovnami,
7
neúspěšně řešených,
které naše klienty nestály ani 1 Kč

Jak vám pomůžeme?

Naše pomoc při dopravní nehodě

Uplatňovat všechny možné nároky z úrazu při autonehodě není rozhodně nic jednoduchého. V praxi to funguje tak, že pojišťovny se snaží vyplatit pojistné plnění co nejmenší. Řada lidí vůbec netuší, že mají nárok na mnohem vyšší plnění a spokojí se s tím, co jim pojišťovna nabídne.

Proto se vyplatí využít tým odborníků, kteří se na danou problematiku specializují. Náš tým v Poradně poškozeného čítá přes 50 odborníků z řad advokátů, soudních znalců, lékařů, psychologů a dalších specialistů. Od roku 2012, kdy jsme poradnu založili, jsme poradili více jak 10 000 z vás a vyhráli jsme více než 1000 sporů.

Právní zastoupení při dopravní nehodě

Poradna poškozeného radí bezplatně lidem, kteří se dostali do těžkých životních situací, jak jejich situaci řešit a jak vymoci nároky na odškodnění pojišťovny. V případě potřeby poškozené prostřednictvím svého týmu specialistů zastupuje a pomáhá získat od pojišťovny maximálně možné plnění. Se svou 99,22% úspěšností získala už svým klientům pojistné plnění ve výši přes 250 000 000 Kč.

Přečtěte si, jak fungujeme a jak vám můžeme pomoci.

Pomůžeme i vám. Napište nám a nalezneme správné řešení.

Vše řešíme diskrétně a s vaším souhlasem.
Vyberte druh události
Dopravní nehody
Pracovní úrazy
Ostatní
Vyberte téma
  Kliknutím můžete zadání změnit
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
Více info o zpracování osobních údajů zde.

Nejčastější dotazy

Vyberte druh události
Dopravní nehody
Pracovní úrazy
Ostatní
Vyberte téma
Načíst další
Co je Poradna poškozeného
a kdo ji provozuje?

Poradna poškozeného zajišťuje profesionální pomoc v těch nejtěžších životních situacích. Je provozována od roku 2012 specializovanou právní společností European Compensation Services s.r.o. = EUCS, která se zaměřuje na pomoc poškozeným, a to díky svému více jak 50 člennému aparátu specializovaných advokátů, soudních znalců, psychologů a lékařů. Za dobu sve existence pomohla spolešnost již více jak 10 000 z vás. Přečtěte si více o společnosti EUCS a o tom, jaké je její poslání.