Odškodnění za smrt při autonehodě

Jak se postupuje při odškodnění pozůstalých

Při dopravní nehodě, kdy dojde k úmrtí spolujezdce nebo řidiče, který nehodu nezavinil, mají pozůstalí příbuzní a některé blízké osoby nárok na odškodnění duševních útrap, pozůstalostní renty a některých dalších nároků. Všechny tyto nároky vznikají ze zákona, konkrétně podle občanského zákoníku. Poškození pozůstalí mohou všechny svoje nároky uplatnit u pojišťovny viníka, případně přímo u viníka v rámci trestního řízení nebo navazujícího občanskoprávního sporu. V některých případech je reálné získat i odškodnění nad rámec plnění z povinného ručení. Konkrétní detaily je však vždy nutné konzultovat.

Pokud není spor o zavinění, je pro poškozené nejlepší řešit nárok na odškodnění přímo s pojišťovnou viníka. Je však důležité mít také informace o průběhu trestního řízení, které uplatnění nároku na odškodnění předchází, nebo někdy probíhá souběžně s ním.

Pokud není jednoznačně potvrzeno zavinění, je důležité se trestního řízení aktivně účastnit. Poškození musí v rámci trestního řízení uplatnit všechny nebo část svých nároků ještě předtím, než bude rozhodnuto o vině za nehodu. Svoje nároky musejí uplatnit u soudu nejpozději při zahájení hlavního líčení, což je první jednání u soudu.

Naši spolupracující advokáti jsou připraveni posoudit individuálně každou situaci, a navrhnout nejlepší procesní řešení, které povede k získání odškodnění a uložení trestu viníkovi. Zjistěte více, jak vám můžeme pomoci.

Náhrada škody pozůstalým

Mezi okruh oprávněných patří nejčastěji nejbližší rodina. Manžel, manželka, děti, rodiče, sourozenci a prarodiče. Ve většině případů lze do okruhu oprávněných zahrnout i strýce, tety, bratrance, sestřenice a nejbližší přátele.

Odškodnění za smrt blízké osoby

Pozůstalí mají v prvé řadě nárok na odškodnění duševních útrap. To jsou velmi individuální nároky, které je nutné správným způsobem vyjádřit a uplatnit. Jedná se o popis újmy způsobené ztrátou blízké osoby. V praxi jde o popis vztahu se zesnulým, informace o detailech jejich soužití, intenzitě citových vazeb, společně tráveném čase, vzájemné materiální nebo citové závislosti, a celá řada dalších podrobností, které ve výsledku vyjadřují nemateriální újmu, která poškozeným vznikla.

Odškodnění duševních útrap se nahrazuje v penězích, i když samozřejmě žádná částka není dost vysoká, aby mohla reálně nahradit ztrátu blízké osoby. Odškodnění za duševní útrapy se pohybuje v řádech vyšších stovek tisíc korun. Výjimečně se částka pohybuje kolem milionu korun pro jednoho poškozeného. Z druhé strany jsou i případy, kdy odškodnění dosahuje pouze desítky tisíc korun. Vše záleží na vyjádření vzniklé újmy. Bohužel nejde o jednoduché situace. Ani právně, a už vůbec ne emočně. Naši specializovaní kolegové pozůstalým pomáhají procesem uplatnění těchto nároků tak, aby získali adekvátní odškodnění a nemuseli se trápit komunikací s viníkem a jeho pojišťovnou. Využijte naše služby i vy.

Pozůstalostní renta při smrtelné autonehodě

Mezi další důležitý nárok na odškodnění při usmrcení patří pozůstalostní renta, kterou v praxi získávají pozůstalé děti a manžel nebo manželka. To platí v situaci, kdy poškození byli na zesnulé osobě částečně nebo plně materiálně závislí. Způsob výpočtu zajišťujeme v Poradně poškozeného ve spolupráci se specialisty na výpočet ušlého příjmu. Mezi zákonné nároky patří rovněž vdovský a sirotčí důchod. Tento nárok se vyřizuje přes českou správu sociálního zabezpečení.

Úhrada nákladů na pohřeb

Mezi zákonné nároky patří rovněž úhradu nákladů na pohřeb a s tím související výdaje. Podrobnější informace vám jsme připraveni sdělit telefonicky, e-mailem nebo osobně při sdělení podrobnějších informací ke konkrétnímu případu. Využijte také náš kontaktní formulář.

case study
pan Doležal

Pan Doležal zahynul při nehodě, když jej srazil řidič, který předjížděl na plné čáře. Pojišťovně podepsala rodina vyrovnání 500 000 Kč. Podařilo se nám podepsané vyrovnání rozporovat a pro rodinu jsme získali 3 300 000 Kč.

Původní plnění 500 000 Kč
Plnění skrze poradnu 3 300 000 Kč

Chci
poradit
OK
Našim zákazníkům jsme pomohli získat odškodnění v celkové výši
190 570 000
Naše úspěšnost při vymáhání je
99.22%
Více než
1000
úspěšně vyřešených sporů
s pojišťovnami,
7
neúspěšně řešených,
které naše klienty nestály ani 1 Kč
Jak vám pomůžeme?

Naše pomoc při dopravní nehodě

Uplatňovat všechny možné nároky z úrazu při autonehodě není rozhodně nic jednoduchého. V praxi to funguje tak, že pojišťovny se snaží vyplatit pojistné plnění co nejmenší. Řada lidí vůbec netuší, že mají nárok na mnohem vyšší plnění a spokojí se s tím, co jim pojišťovna nabídne.

Proto se vyplatí využít tým odborníků, kteří se na danou problematiku specializují. Náš tým v Poradně poškozeného čítá přes 50 odborníků z řad advokátů, soudních znalců, lékařů, psychologů a dalších specialistů. Od roku 2012, kdy jsme poradnu založili, jsme poradili více jak 10 000 z vás a vyhráli jsme více než 1000 sporů.

Právní zastoupení při dopravní nehodě

Poradna poškozeného radí bezplatně lidem, kteří se dostali do těžkých životních situací, jak jejich situaci řešit a jak vymoci nároky na odškodnění pojišťovny. V případě potřeby poškozené prostřednictvím svého týmu specialistů zastupuje a pomáhá získat od pojišťovny maximálně možné plnění. Se svou 99,22% úspěšností získala už svým klientům pojistné plnění ve výši přes 250 000 000 Kč.

Přečtěte si, jak fungujeme a jak vám můžeme pomoci.

Pomůžeme i vám. Napište nám a nalezneme správné řešení.

Vše řešíme diskrétně a s vaším souhlasem.
Vyberte druh události
Dopravní nehody
Pracovní úrazy
Ostatní
Vyberte téma
Načítám...
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
Více info o zpracování osobních údajů zde.
Načítám...

Nejčastější dotazy

Vyberte druh události
Dopravní nehody
Pracovní úrazy
Ostatní
Vyberte téma
...

Co je Poradna poškozeného
a kdo ji provozuje?

Poradna poškozeného zajišťuje profesionální pomoc v těch nejtěžších životních situacích. Je provozována od roku 2012 specializovanou právní společností European Compensation Services s.r.o. = EUCS, která se zaměřuje na pomoc poškozeným, a to díky svému více jak 50 člennému aparátu specializovaných advokátů, soudních znalců, psychologů a lékařů. Za dobu své existence pomohla společnost již více jak 10 000 z vás. Přečtěte si více o společnosti EUCS a o tom, jaké je její poslání.