800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit
Všechny novinky

Dopravní nehoda se zraněním: Víte, jaké jsou vaše nároky na odškodnění?

Dopravní nehoda se zraněním může nepříjemně zasáhnout do osobního i pracovního života každého účastníka silničního provozu, ať už se jedná o řidiče motorového vozidla, motocyklu, jejich spolujezdce nebo třeba cyklisty či chodce. V případě nezaviněné dopravní nehody vzniká poškozeným celá řada nároků, které ve formě finanční náhrady kompenzují vzniklou újmu na zdraví a škody na majetku.

V prvním pololetí letošního roku šetřila Police ČR více než 45 000 dopravních nehod, při kterých bylo lehce zraněno 8 673 osob. Těžká zranění utrpělo 645 osob a 200 jich bylo usmrceno.

Vývoj dopravních nehod se zraněním má v posledních třech letech klesající tendenci, za rok 2020 je tato skutečnost připisována zejména opatřením spojeným s nástupem pandemie koronaviru, která omezila také mobilitu obyvatel.

Zranění při dopravní nehodě: 2020–2018

Dopravní nehoda s lehkým zraněním

Dopravní nehoda s těžkou újmou na zdraví

Dopravní nehoda s usmrcením

2020

20 880

1 807

460

2019

23 935

2 110

547

2018

25 215

2 465

565

 

Policejní statistiky dopravních nehod se zraněním můžeme doplnit o údaje z České kanceláře pojistitelů, která v loňském roce vyčíslila průměrnou výši újmy na zdraví při škodní události na 377 270 Kč. Údaje vychází z celého trhu zaměřeného na povinné ručení, ze kterého je při dopravní nehodě odškodnění nejčastěji nárokováno.

Dopravní nehoda se zraněním a odškodnění újmy na zdraví

Při dopravní nehodě se zraněním mají poškození právo na pojistné plnění, které vyplácí pojišťovna, u níž je pojištěn automobil, jehož řidič nehodu způsobil. Odškodnění se může skládat z mnoha nároků, které se vyčíslují různým způsobem. Patří mezi ně:

  • bolestné,
  • ztížení společenského uplatnění (laicky "trvalé následky"),
  • náhrada ušlého výdělku,
  • ošetřovné a náklady spojené s léčením,
  • odčinění za duševní útrapy neboli psychickou újmu,
  • odčinění za další nemajetkové újmy
  • a v neposlední řadě majetková škoda či další nároky.

Některé z nároků mohou vznikat i opakovaně, podle toho, jak probíhá léčba zraněných – zda při ní dochází ke komplikacím nebo jiným přitěžujícím okolnostem. Na tuto skutečnost běžní lékaři v praxi často zapomínají, a proto je dobré odškodnění po dopravní nehodě řešit s odborníky, kteří dokážou zranění a jejich následky vyhodnotit komplexně.

Důležité je také zmínit promlčecí lhůty, které se k dopravní nehodě se zraněním vážou. V režimu řešení nároků z povinného ručení viníka nehody platí obecná promlčecí lhůta tři roky s tím, že v případě jednotlivých nároků se její začátek může vázat na jiný okamžik.

To znamená, že pro bolestné se začne odvíjet od jiného okamžiku než například pro ztížení společenského uplatnění nebo pro duševní útrapy. Počátky běhu promlčecích lhůt jsou poměrně komplikované, protože mnohdy záleží na lékařských zprávách a posudcích, a tak je lepší s uplatňováním nároků neotálet.

Nejčastější zranění při dopravní nehodě: Znáte opěrkový syndrom?

Mezi nejčastější zranění při dopravní nehodě patří poranění hlavy, krční páteře, různé pohmožděniny celého těla, zlomeniny končetin, žeber a další v mnoha případech vážná a komplikovaná zranění, která spadají do kategorie vysokokinetických úrazů.

V souvislosti s dopravními nehodami se často uvádí trauma nazvané jako „opěrkový syndrom“ neboli whiplash syndrom. Ten vzniká v okamžiku, kdy se hlava při prudkém nárazu nebo zpomalení ostře vykloní dopředu a následně dozadu, čímž dojde k přetížení krční páteře.

Nerozpoznaný a neléčený opěrkový syndrom může být příčinou trvalých následků dopravní nehody, mezi které patří například bolesti krční páteře, závratě, nespavost, dvojité vidění, ušní šelesty a další zdravotní potíže. Základní prevencí proti tomuto úrazu je především správné nastavení sedačky, její opěrky a používání bezpečnostních pásů.

Nepodceňujte ani dopravní nehodu s lehkým zraněním

Po dopravní nehodě můžete mít někdy pocit, že těch několik šrámů, modřin nebo pohmožděnin za několik dní „vyležíte“ a nemá cenu odškodnění řešit s odborníky. Jak ale ukazuje i příklad uvedený výše, některé zdravotní problémy se mohou projevit o něco později a k jejich léčbě už je potřeba daleko více času.

Nezapomeňte ani na to, že ke každé dopravní nehodě, při které dojde ke zranění, je potřeba přivolat policii. Při absolvování různých lékařských vyšetření a následných prohlídek pak dbejte na to, aby bylo v lékařských zprávách uvedeno, že vaše zranění a potíže vznikly právě v souvislosti s dopravní nehodou.

Dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví

Dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví by měla být vždy podnětem ke kontaktování specialistů. K bolestnému, ošetřovnému, nákladům spojeným s léčbou a dalším finančním náhradám kompenzujícím zranění při dopravní nehodě se přidávají také další nároky, jejichž vyčíslení je ještě náročnější.

Patří sem ztížení společenského uplatnění, odčinění duševních útrap pozůstalých osob nebo dalších nemajetkových újem, které poškozeným vzniknou. Konkrétní částky se mohou pohybovat od desítek tisíc až v některých případech po miliony korun.

Výše zmíněná Česká kancelář pojistitelů uvádí v modelovém případu dopravní nehody s fatální újmou na zdraví částku 7 400 000 Kč. Finanční objem škod na zdraví za celý rok 2020 pak ke konci daného roku odhadovala na 4,26 mld. Kč.

Zraněný si po dopravní nehodě může zajistit právní pomoc

Abyste byli pojišťovně rovnocenným partnerem při uplatňování všech nároků po dopravní nehodě, na které vás jako subjekt s vlastními finančními zájmy nemusí upozornit, je dobré mít vlastní odborné zastoupení.

Pokud dojde při dopravní nehodě k úrazu, může nastat souběh plnění za ztížení společenského uplatnění a za trvalé následky – to znamená plnění z pojištění odpovědnosti viníka a plnění ze životního pojištění poškozeného. Také zde se ve spolupráci s naším týmem často nachází prostor pro získání vyššího odškodnění, než zvládne poškozený sám.

Dopravní nehoda se zraněním – trestný čin, nebo přestupek?

Pokud se na dopravní nehodu se zraněním podíváme z pohledu viníka, platí, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví. Tento přestupek bude řešen ve správním řízení.

Tak tomu bude obvykle v případech, kdy zranění poškozeného nevyžaduje lékařské ošetření, neomezuje ho v jeho běžném životě nebo jeho léčba netrvá déle než sedm dní.

V případě dopravní nehody s těžkou újmou na zdraví nebo usmrcením půjde již o trestný čin a s viníkem bude tedy zahájeno trestní řízení. O trestný čin může jít však i v situaci, kdy je způsobena lehká újma na zdraví. Hranici mezi přestupkem a trestným činem, při kterém došlo k ublížení na zdraví, stanovuje trestní zákoník.

V roli poškozeného je určitě dobré být v rámci každého takového řízení aktivní, nebo proces alespoň monitorovat a v případě potřeby do něj vstoupit. V rámci trestního řízení může proběhnout také uplatnění nároků – což je pak řešeno souběžně s odškodněním od pojišťovny. Ne vždy je pro laika úplně jednoduché tyto dva procesy skloubit, proto i zde nabízíme pomoc.

Dopravní nehoda bez zranění aneb když jde „jen“ o plechy

Pokud se dopravní nehoda obejde bez zranění, je to pro její účastníky a jejich blízké daleko optimističtější zpráva. Říká se, že pokud jde jen o plechy – tak se vlastně nic nestalo.

Na majetkovou škodu a její řešení v souvislosti s dopravní nehodou se podíváme zase příště. A jak si budete moct na Poradně dále přečíst, i tady se určitě najdou témata, která „stojí za to“.

Byli jste zraněni při dopravní nehodě? Neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám ke získání maximální výše nároků.

 

Další novinky

18. června 2024 Dopravní nehody

Po srážce autem na cyklostezce jsme pro zraněnou Martinu získali 2 570 190 Kč

Slečna Martina, milovala brusle a jezdívala na nich celé léto do práce. Měla tu výhodu, že její…

Pokračovat v čtení
30. května 2024 Dopravní nehody

Po srážce na přechodu pro chodce jsme pro vážně zraněného Hynka získali 3 997 916 Kč

Hynek, student filozofie, trávil každé odpoledne běháním v nedalekém parku. V září 2022 se však…

Pokračovat v čtení
25. dubna 2024 Dopravní nehody

Odškodnění pro zraněnou motorkářku. Z 220 000 Kč navýšeno na 2 845 751 Kč

Motocykl není jen praktický dopravní prostředek do hustého provozu, ale pro většinu motorkářů také…

Pokračovat v čtení
Více novinek

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty
Přiložte jen 1 soubor. Další můžete doložit později.

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.