800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit

25. června 2024 Pracovní úrazy

Váš dotaz

Dobrý den, byla mi přiznána nemoc z povolání a byla mi vyplacena částka dle bodového ohodnocení za nemoc a doplatek mzdy. Pracoval jsem jako asfaltér a měl jsem smlouvu na dobu určitou, kterou zaměstnavatel neprodloužil. Mám vážné dýchací problémy, které mě hodně omezují, co mohu dělat? Děkuji

— Pavel T.

Naše odpověď

Dobrý den, ve Vámi popisovaném případě Vám budou náležet nároky dle zákoníku práce. Každý zaměstnavatel musí všechny své zaměstnance pojistit pro případ nemoci z povolání u České pojišťovny, a.s. nebo u Kooperativy, pojišťovny, a.s. Zaměstnavatel má pak právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce. Po uznání nemoci z povolání máte jakožto zaměstnanec nárok na níže vyjmenované náhrady: • Náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem nemoci z povolání a plnou výši nemocenského. • Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Náhrada přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu. • Náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění. Stupeň bolesti a ztížení společenského uplatnění se určuje v bodech. Ztížení společenského uplatnění se ohodnocuje body zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví. • Náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení jako jsou např. doplatky za léky, které souvisí s nemocí z povolání. • Náhradu věcné škody jako např. vrácení poplatku, který musel postižený zaplatit za lékařský posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění apod. Ve Vaší situaci se tedy jeví nejvhodnějším řešením posouzení, zda Vám byly zaměstnavatelem řádně vyplaceny veškeré nároky, které jste u zaměstnavatele uplatnil. Pro toto posouzení je nezbytné disponovat relevantními podklady – tj. pracovněprávními dokumenty a lékařskými zprávami.

— tým Poradny poškozeného

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty
Přiložte jen 1 soubor. Další můžete doložit později.

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.