800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit

29. listopadu 2023 Pracovní úrazy

Váš dotaz

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu, můj tatínek měl pracovní úraz. Utrpěl po pádu na dílně silný otřes mozku a zlomeninu lokte. V neschopnosti byl 3 měsíce a pobíral jen nemocenskou. Aktuálně je již v zaměstnání, ale rozhodl se, že dá výpověď. O odškodnění bude teprve žádat. Obává se, že když nyní podá výpověď bude mu zaměstnavatel dělat potíže s odškodněním? Poradíte nám, jak tuto situaci řešit? Děkuji

— Jana V.

Naše odpověď

Dobrý den, ve Vámi popisovaném případě budou Vašemu otci náležet nároky dle Zákoníku práce. Každý zaměstnavatel musí být pro případ pracovních úrazů ze zákona pojištěn. Případné odškodnění za pracovní úraz pak pojišťovny proplácí zaměstnavateli, nikoliv přímo zaměstnanci. Za výplatu náhrad je zodpovědný zaměstnavatel. Pro všechny typy náhrad platí, že je nezbytné je nejdříve kvalifikovaně uplatnit u zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel, případně jeho pojišťovna nekomunikovali anebo odmítali plnit, nezbývalo by než se obrátit na soud, neboť jen ten může rozhodovat o oprávněnosti nároku na odškodnění pracovního úrazu. Rozvázání pracovního poměru, ať již dvoustrannou dohodou nebo jednostrannou výpovědí podanou ze strany Vašeho otce, nemá ze zákona vliv na přiznání jednotlivých níže uvedených nároků vyplývajících z pracovního úrazu, a to zejména: 1. náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 2. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, 3. náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, 4. náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 5. náhrada věcné škody. Ad. 1. Tuto náhradu poskytuje zaměstnavatel ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu (nebo odměny z dohody) a plnou výší nemocenského. Dle Zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost vyplácet náhrady za ztráty na výdělku pravidelně měsíčně, pokud ovšem nebyl dohodnut jiný způsob plnění. Praxe je většinou spíše taková, že se pracovní úraz odškodňuje až po ukončení pracovní neschopnosti, tj. v době, kdy je známa výše nemocenských dávek (vzhledem ke způsobu výpočtu náhrady je tento postup pro zaměstnavatele méně administrativně náročný). Pokud by Vám toto řešení však působilo finanční problémy, můžete se obrátit na zaměstnavatele a dohodnout se na záloze. Ad. 2. Tato náhrada Vám náleží ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu. Ad. 3. Pro určení výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění je klíčový lékařský posudek. Ošetřující lékař vystavuje posudek o bolestném, ve kterém je bolestné i ztížení společenského uplatnění hodnoceno body. Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství dle dat Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Posudek o bolestném je nezbytné odevzdat zaměstnavateli. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje jednorázově. Ad. 4. Vynaložené náklady spojené s léčením mohou představovat např. náklady za lékařský posudek, náklady na léky nebo rehabilitaci, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, náklady dietního stravování, náklady jízdného a cestovného spojené s cestami k lékaři, náklady cest rodinných příslušníků nebo blízkých osob vzniklé v souvislosti s návštěvami hospitalizovaného ve zdravotnickém zařízení, jakož i jiné náklady vynaložené v souvislosti s úkony, které přispívají ke zlepšení nebo úpravě následků pracovního úrazu. Podmínkou vzniku práva na jejich náhradu je, že byly vynaloženy účelně. Ad. 5. Jde nejen o škodu na určité konkrétní věci, kterou jste měl na sobě či při sobě v okamžiku pracovního úrazu a která byla následkem úrazového děje zničena nebo poškozena (např. zničený oděv nebo hodinky), nýbrž i další majetkové újmy vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem, které spočívají ve zmenšení Vašeho majetku a které nelze podřadit pod některý z jiných nároků odškodnění.

— Tým Poradny poškozeného

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty
Přiložte jen 1 soubor. Další můžete doložit později.

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.