800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit
Všechny novinky

Povinná zdravotní prohlídka řidiče-seniora: Kdy, jak a proč jí věnovat pozornost?

Mgr. Lenka Šimková, JUDr. Jakub Tázler, 8. června 2021

Dopravní nehody Ostatní události

Pravidelné lékařské prohlídky, které jsou potřebné pro uznání způsobilosti k řízení motorových vozidel, musí absolvovat hned několik skupin řidičů, a to za různých podmínek. Kdy a v jakých intervalech platí tato povinnost pro řidiče v seniorském věku a jaký jim hrozí postih, pokud ji nesplní? Nemusí to skončit jen pokutou…

Všechny dotčené osoby, například řidiče z povolání, učitele autoškol nebo právě řidiče vyššího věku, vyjmenovává zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, konkrétně v § 87.

Ve třetím odstavci tohoto paragrafu se pak dozvídáme, že držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Posuzující lékař však může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, stanovit termín další prohlídky v kratším časovém úseku. Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti dané osoby, může také nařídit provedení odborného vyšetření.

Jak má lékařský posudek vypadat?

Na výše jmenovaný zákon navazuje vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, která v příloze 2 obsahuje vzor daného lékařského posudku. Zároveň platí, že je možné využít i jiného formátu a uspořádání, než je zde uvedeno – dokument však musí být jednoznačný a musí vždy obsahovat náležitosti uvedené ve vzorovém posudku podle přílohy.

Jak upřesňuje Ministerstvo dopravy ČR, důležité je, aby v něm byly všechny údaje nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Za takové pak považuje především:

  • základní identifikační údaje o posuzované osobě,
  • údaje o skupinách řidičských oprávnění, pro něž je zdravotní způsobilost posuzována,
  • výsledek posouzení zdravotní způsobilosti, tedy údaj o tom, zda je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou (a jakou) či zdravotně nezpůsobilá,
  • datum vydání posudku a datum skončení platnosti posudku,
  • identifikační údaje k osobě lékaře (popř. k lékařskému zařízení), který posudek vydal, včetně razítka a podpisu.

Nezapomeňte ani na to, že jako řidič starší 65 let musíte mít tento posudek (jeho originál) při řízení motorového vozidla vždy u sebe – stejně jako řidičský průkaz, malý technický průkaz motorového vozidla a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zdravotní prohlídky řidičů nad 65 let nepodceňujte, hrozí i regres pojišťovny

Pokud řidiči starší 65 let nemají platný posudek o zdravotní způsobilosti, hrozí jim pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč ve správním řízení a zákaz řízení až na jeden rok.

V případě, kdy si dokument při jízdě jen zapomenou a nejsou schopni ho předložit policejní kontrole, není postih tak tvrdý. Pokuta se pohybuje v nižším rozmezí: příkazem na místě (tzv. bloková pokuta) do 2 000 Kč, ve správním řízení mezi 1 500 a 2 500 Kč.

Daleko závažnější problém může nastat, pokud se senior bez platného lékařského posudku stane viníkem dopravní nehody. V takové situaci totiž platí, že je ze zákona zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, a pojišťovna může pojistné plnění „regresovat“ – tedy vymáhat finanční náhradu, kterou již vyplatila poškozeným, po viníkovi nehody. V konečném důsledku se může jednat o stovky tisíc i miliony korun.

Náš tip: Chcete vědět o této tematice více? Přečtěte si článek Co je regresní nárok pojišťovny: 5 nejčastějších otázek a odpovědí.

Nehodovost seniorů: Co říkají statistiky

Pravidelné lékařské prohlídky stanovené s ohledem na věk by měly podchytit případné zdravotní problémy aktivních řidičů-seniorů. Je neoddiskutovatelným faktem, že stárnutím se mění jak fyzická, tak psychická kondice každého – i jinak zdravého – jedince, což může mít negativní vliv také na řízení motorového vozidla.

Společnost BESIP ve svém projektu věnovaném bezpečnosti seniorů na silnicích uvádí, že "nejvíce řidičů-viníků dopravních nehod je ve věku do 25 let, dále jejich počet klesá na minimum a po šedesátém roce věku opět stoupá". Shrnuje, že neduhy, které se vážou k vyššímu věku, mohou mít podobné důsledky jako začátečnická nezkušenost za volantem.

Větší a rychlejší únavu, horší zrak, pomalejší reakce, užívání léků snižujících pozornost, přílišnou roztržitost a další faktory, které mohou přispět k vyšší nehodovosti seniorů, tedy rozhodně není radno podceňovat... A to ani v případě, kdy máte prohlídku úspěšně za sebou, nebo vás teprve za několik let čeká.

Potřebujete pomoc s odškodněním dopravní nehody? Neváhejte se na nás obrátit!

Další novinky

27. března 2024 Dopravní nehody

Pro zraněného Jaroslava, jehož strýc způsobil dopravní nehodu, jsme získali odškodnění ve výši 1 082 327 Kč

Jako účastník nezaviněné dopravní nehody máte nárok na náhradu škody, kterou jste v jejím důsledku…

Pokračovat v čtení
27. února 2024 Dopravní nehody

Pro pana Zdeňka, který utrpěl vážné psychické následky po dopravní nehodě, jsme získali 276 616 Kč

Dopravní nehody mohou zanechat vážné následky na psychickém zdraví všech účastníků, včetně svědků.…

Pokračovat v čtení
30. ledna 2024 Dopravní nehody

Pro zraněnou cyklistku jsme nad rámec původního zastoupení získali dalších 532 802 Kč

V poslední době se zvyšuje popularita alternativních dopravních prostředků, což klade nové nároky…

Pokračovat v čtení
Více novinek

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty
Přiložte jen 1 soubor. Další můžete doložit později.

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.