800 611 711 (pondělí–pátek, 8–17)
Volejte zdarma, pondělí–pátek, 8:00–17:00
Chci poradit
Všechny novinky

Povinná zdravotní prohlídka řidiče-seniora: Kdy, jak a proč jí věnovat pozornost?

Mgr. Lenka Šimková, JUDr. Jakub Tázler, 8. června 2021

Dopravní nehody Ostatní události

Pravidelné lékařské prohlídky, které jsou potřebné pro uznání způsobilosti k řízení motorových vozidel, musí absolvovat hned několik skupin řidičů, a to za různých podmínek. Kdy a v jakých intervalech platí tato povinnost pro řidiče v seniorském věku a jaký jim hrozí postih, pokud ji nesplní? Nemusí to skončit jen pokutou…

Všechny dotčené osoby, například řidiče z povolání, učitele autoškol nebo právě řidiče vyššího věku, vyjmenovává zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, konkrétně v § 87.

Ve třetím odstavci tohoto paragrafu se pak dozvídáme, že držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Posuzující lékař však může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, stanovit termín další prohlídky v kratším časovém úseku. Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti dané osoby, může také nařídit provedení odborného vyšetření.

Jak má lékařský posudek vypadat?

Na výše jmenovaný zákon navazuje vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, která v příloze 2 obsahuje vzor daného lékařského posudku. Zároveň platí, že je možné využít i jiného formátu a uspořádání, než je zde uvedeno – dokument však musí být jednoznačný a musí vždy obsahovat náležitosti uvedené ve vzorovém posudku podle přílohy.

Jak upřesňuje Ministerstvo dopravy ČR, důležité je, aby v něm byly všechny údaje nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Za takové pak považuje především:

  • základní identifikační údaje o posuzované osobě,
  • údaje o skupinách řidičských oprávnění, pro něž je zdravotní způsobilost posuzována,
  • výsledek posouzení zdravotní způsobilosti, tedy údaj o tom, zda je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou (a jakou) či zdravotně nezpůsobilá,
  • datum vydání posudku a datum skončení platnosti posudku,
  • identifikační údaje k osobě lékaře (popř. k lékařskému zařízení), který posudek vydal, včetně razítka a podpisu.

Nezapomeňte ani na to, že jako řidič starší 65 let musíte mít tento posudek (jeho originál) při řízení motorového vozidla vždy u sebe – stejně jako řidičský průkaz, malý technický průkaz motorového vozidla a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zdravotní prohlídky řidičů nad 65 let nepodceňujte, hrozí i regres pojišťovny

Pokud řidiči starší 65 let nemají platný posudek o zdravotní způsobilosti, hrozí jim pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč ve správním řízení a zákaz řízení až na jeden rok.

V případě, kdy si dokument při jízdě jen zapomenou a nejsou schopni ho předložit policejní kontrole, není postih tak tvrdý. Pokuta se pohybuje v nižším rozmezí: příkazem na místě (tzv. bloková pokuta) do 2 000 Kč, ve správním řízení mezi 1 500 a 2 500 Kč.

Daleko závažnější problém může nastat, pokud se senior bez platného lékařského posudku stane viníkem dopravní nehody. V takové situaci totiž platí, že je ze zákona zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, a pojišťovna může pojistné plnění „regresovat“ – tedy vymáhat finanční náhradu, kterou již vyplatila poškozeným, po viníkovi nehody. V konečném důsledku se může jednat o stovky tisíc i miliony korun.

Náš tip: Chcete vědět o této tematice více? Přečtěte si článek Co je regresní nárok pojišťovny: 5 nejčastějších otázek a odpovědí.

Nehodovost seniorů: Co říkají statistiky

Pravidelné lékařské prohlídky stanovené s ohledem na věk by měly podchytit případné zdravotní problémy aktivních řidičů-seniorů. Je neoddiskutovatelným faktem, že stárnutím se mění jak fyzická, tak psychická kondice každého – i jinak zdravého – jedince, což může mít negativní vliv také na řízení motorového vozidla.

Společnost BESIP ve svém projektu věnovaném bezpečnosti seniorů na silnicích uvádí, že "nejvíce řidičů-viníků dopravních nehod je ve věku do 25 let, dále jejich počet klesá na minimum a po šedesátém roce věku opět stoupá". Shrnuje, že neduhy, které se vážou k vyššímu věku, mohou mít podobné důsledky jako začátečnická nezkušenost za volantem.

Větší a rychlejší únavu, horší zrak, pomalejší reakce, užívání léků snižujících pozornost, přílišnou roztržitost a další faktory, které mohou přispět k vyšší nehodovosti seniorů, tedy rozhodně není radno podceňovat... A to ani v případě, kdy máte prohlídku úspěšně za sebou, nebo vás teprve za několik let čeká.

Potřebujete pomoc s odškodněním dopravní nehody? Neváhejte se na nás obrátit!

Další novinky

30. listopadu 2023 Dopravní nehody

Pro těžce zraněného Adama jsme získali odškodnění ve výši 7 302 126 Kč

Jako každé pondělí se Adam připravoval na trénink svého fotbalového týmu. Nadšený sportovec a…

Pokračovat v čtení
12. října 2023 Dopravní nehody

Po autonehodě se nám pro zraněnou Janu podařilo získat 1 213 100 Kč

Poslední týden prázdnin trávila paní Jana se svým bratrem a jeho rodinou v kempu. I když se…

Pokračovat v čtení
21. září 2023 Dopravní nehody

Po srážce vozidla s elektrickou koloběžkou jsme pro těžce zraněného Davida získali 5 826 321 Kč

Elektrické koloběžky, oblíbený dopravní prostředek mnoha mladých lidí, nám přinesly nový způsob…

Pokračovat v čtení
Více novinek

Pomůžeme i vám

Napište nám a společně najdeme vhodné řešení situace

Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?
Jana Morávková, vedoucí péče o klienty

Na váš dotaz odpovíme jen vám. Bez vašeho výslovného souhlasu jej nezveřejníme. Naše reakce na váš dotaz je zcela zdarma. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Kontaktujte nás

+420 800 611 711

Volejte zdarma od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00.

info@eucs.cz

Pište kdykoliv. Zpravidla odpovídáme do 24 hodin.

Jeseniova 245/1, Praha

Hlavní kancelář, osobní schůzka možná po předchozí domluvě.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.